Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676 phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, theo đó lấy tháng 05 là Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng qua, BHXH và Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Tại đầu cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại lễ phát động.

Mục đích của buổi lễ ra quân lần này là nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắccủa Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Trước mắt, vận động các đối tượng nông dân, người lao động khu vực phi chính thức thấy được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia…

Sau khi dự Lễ ra quân theo hình thức trực tuyến, cùng với các tỉnh thành trong cả nước, BHXH và Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền lưu động. Phấn đấu mỗi huyện thị thành trước, trong và sau lễ ra quân, tối thiểu có 50 người tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó, tạo thuận lợi để Quảng Nam hoàn thành chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2020.

Xuân Hiếu-Trần Chiến