Tỉnh ủy Quảng Nam hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Sáng 12/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 18 huyện, thị, thành ủy để tổng kết công tác xây dựng đảng  và quán triệt thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng; thông tin về tình hình công tác xây dựng đảng, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 8. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Rõ nhất là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh trong nhiệm kỳ, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chuyển biến tốt hơn, khắc phục tình trạng ngại va chạm; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được thực hiện nghiêm minh, kiên quyết. Tuy vậy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng nhìn nhận công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế buộc các cấp ủy đảng phải nhìn thẳng vấn đề, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để làm tốt hơn công tác xây dựng tổ chức đảng. Đó là việc nghiên cứu và thực hiện theo điều lệ đảng, các quy định của đảng ở nhiều cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức, thực hiện thiếu chặt; ý thức kỷ luật của một số đảng viên chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, ngại va chạm, việc nêu gương của người đứng đầu của các cấp ủy đảng một số nơi vẫn còn hình thức. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ nhiều nơi chưa có tính khả thi cao; công tác đề bạt cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; công tác kiểm tra các cấp còn thiếu chủ động; đấu tranh phòng chống tham nhũng còn hình thức; hiệu lực giám sát của của các cơ quan dân cử về tham nhũng chưa được phát huy….Đây cũng là những tồn tại, khó khăn trong công tác xây dựng đảng, thi hành điều lệ đảng được các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung Kết luận số 55-KL/TW, ngày 28/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019.

Trần Đức – Trần Chiến