Tỉnh ủy Quảng Nam hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và các nội dung theo chương trình công tác

Sáng 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ và tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và tham gia góp ý vào dự thảo đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Bí thư – Chủ  tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu quán triệt về mục đích, yêu cầu của hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh : đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, hội nghị quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, báo cáo tóm tắm kết quả các cuộc hội thảo liên quan đến việc xây dựng các Dự thảo Báo cáo chính trị; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; báo cáo phương án nhân sự bổ sung quy hoạch tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; công bố quyết định về chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020. Về các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và Tổ biên tập xây dựng nội dung dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020 -2025 kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tập trung tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại hội nghi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Thông – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tham gia làm Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Chín –Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bổ sung quy hoạch  Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bổ sung nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sau khi thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, hội nghị đã chia tổ để thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, tham gia góp ý vào dự thảo đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thanh Hải – Long Phi