Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp huyện Hiệp Đức

Chiều 24/2, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hiệp Đức thực hiện 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, cụ thể: 6/8 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, 7/8 chỉ tiêu chủ yếu về văn hóa – xã hội, 2/2 chỉ tiêu chủ yếu về quốc phòng, an ninh và 3/5 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng. Tuy nhiên,  có 05 chỉ tiêu không đạt nghị quyết. Công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai tích cực với tầm nhìn dài hạn và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện đến năm 2020 và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hầu hết danh mục các công trình xây dựng cơ bản đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã được đầu tư và đưa vào sử dụng với tổng vốn ngân sách trên 812 tỷ đồng, trong đó, một số công trình có quy mô lớn, mang tính đột phá, liên kết phát triển vùng như: Cầu Trà Linh, Cầu sông Khang, Cầu Ồ Ồ… Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 21,71% (năm 2015) xuống còn 8,42%.

Về tiến độ chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, đã hoàn thành tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ; nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn quy định. Đã thành lập Đảng bộ vào ngày 18/02/2020 đối với đơn vị hành chính mới được thành lập là Thị trấn Tân Bình. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao 10 điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua nhưng lưu ý khắc phục những hạn chế, tồn tại. Định hướng trong nhiệm kỳ đến cần xác định rõ các nhiệm vụ đột phá. Về công tác chuẩn bị đại hội cần lưu ý: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng văn kiện Đại hội; chuẩn bị tốt về công tác nhân sự; phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xuân Hiếu – Trần Chiến