Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Chiều 1/12, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thu chi ngân sách năm 2020, dự toán thu chi ngân sách 2021 và một số nội dung dự kiến sẽ trình và thảo luận tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam chủ trì buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước đến cuối tháng 10, với nguồn thu phát sinh kinh tế trên địa bàn chỉ đạt khoàng 63%, tương đương với mức thu 13.279 tỷ đồng; xét tình hình thực tế những tháng cuối năm 2020, Ngành Tài chính ước thực hiện thu nội địa 2020 dự kiến đạt 20.524 tỷ đồng, tương đương với khoảng 90% thực hiện năm 2019 và chỉ đạt gần 79% dự toán.

Cùng với đó, thu xuất nhập khẩu năm 2020 dự kiến đạt khoảng 4.600 tỷ đồng, tương đương với khoảng 88% dự toán… Để đảm bảo cân đối thu chi, ngay từ đầu quý II, Quảng Nam đã chủ động xây dựng các kịch bản, kèm theo phương án bù hụt thu… Từ đó đến nay, kịch bản và kế hoạch thu ngân sách liên tiếp được cập nhật, điều chỉnh… Trên cơ sở dự kiến hụt thu cân đối 5.400 tỷ đồng, tỉnh cũng đã tiến hành cắt giảm dự toán chi 2.144 tỷ đồng, trong đó có 1.414 tỷ đồng chi đầu tư và 730 tỷ đồng chi thường xuyên… Sau khi cắt giảm, số dự kiến hụt thu còn lại hơn 2.200 tỷ đồng, trình HĐND xem xét cắt giảm và sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách tỉnh để đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định…

Trong điều kiện tác động của đại dịch còn kéo dài, hậu quả thiên tai cần thời gian và nguồn lực để khắc phục; thu ngân sách của Quảng Nam dự kiến còn tiếp tục khó khăn trong vài năm tới; vì vậy, ý kiến các đồng chí Thường trực Hội đồng cơ bản đồng ý với dự báo và dự toán ngân sách được Sở Tài chính xây dựng. Tuy nhiên, theo đồng chí Phan Việt Cường, việc dự báo khó khăn, dự toán hụt thu là cần thiết, nhưng cũng không quá bi quan. Ngoài ra, dự toán ngân sách 2021 và những năm tới cũng cần chú ý nguồn dự phòng, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch, hạ tầng miền núi… cần phải được bố trí tăng thêm… Trên cơ sở vận dụng Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn liên quan; nguồn lực và điều kiện thực tế của địa phương, cùng với dự toán ngân sách 2021 và những năm tới phù hợp, Ngành Tài chính phải tính toán tăng cường rà soát, quản lý tài sản công, chống lãng phí; quản lý và kiểm soát nguồn thu…; đảm bảo kế hoạch thu – chi, phục vụ mục tiêu phục hồi và phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiền Viên – Trung Hiếu