Thống nhất xây dựng kè Long Thạnh Tây, Tam Hải

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình kè thôn 6, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành

Công trình thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai – Núi Thành để tổ chức lựa chọn nhà thầu, kịp triển khai thi công xây dựng từ quý II.2020. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành chủ trì cùng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND xã đảo Tam Hải tổ chức thông báo kế hoạch triển khai hạng mục công trình kè Long Thạnh Tây theo chủ trương của UBND tỉnh cho nhân dân địa phương biết và vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai thi công dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2).

LONG PHI