Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Sở Nội vụ

Sáng 25/2, ngày làm việc thứ hai tại Quảng Nam, đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh- Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã  làm việc tại Sở Nội vụ xung quanh việc triển khai thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; lấy ý kiến về dự thảo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáng 25/2, ngày làm việc thứ hai tại Quảng Nam, đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh- Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã  làm việc tại Sở Nội vụ xung quanh việc triển khai thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; lấy ý kiến về dự thảo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua hơn 8 năm kể từ khi Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo được thi hành, Ban tôn giáo Quảng Nam tổ chức thực hiện việc triển khai Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 150 các cán bộ chủ chốt, tổ chức 6 lớp tuyên truyền phổ biến và 34 lớp tập huấn, bồi dưỡng quán triệt Nghị quyết, với gần 2 ngàn lượt chức sắc, chức việc tham gia. Cạnh đó, công tác hướng dẫn quản lý hoạt động của các tôn giáo được chính quyền cơ sở chú trọng quan tâm và các cơ sở tôn giáo cũng đã thực hiện đăng kí sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo  đã nêu cao tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Tỉnh.

Đoàn giám sát đánh giá cao những cố gắng và kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua về triển khai thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, ghi nhận những ý kiến đóng góp sữa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Quảng Nam. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, sở, nghành và các cơ quan liên quan cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng của mình trong việc phối hợp thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

Thanh Nhất- Dương Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *