Thanh tra chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác 2020

Sáng 13/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Đầu cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị giao. Toàn ngành triển khai trên 6.600 cuộc thanh tra hành chính và hơn 227 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm kinh tế hơn 173 nghìn tỷ đồng; 22.548 ha đất, kiến nghị thu hồi gần 84 nghìn tỷ đồng và 897 ha đất, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán hơn 89 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 5.315 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực…

Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 7.200 tỷ đồng, 106 ha đất, đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiến hơn 424 nghìn lượt công dân với hơn 256 nghìn vụ việc; 4.254 đoàn đông người. Qua đó đã giải quyết 21.333 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 86%. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tự kiểm tra nội bộ phát hiện 70 vụ, 89 người có hành vi liên quan đến tham nhũng…

Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thanh tra Chính phủ đã đóng góp tích cực vào kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao năm 2019.

Viết Tuyên-Trung Hiếu