Thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam

UBND tỉnh vừa đồng ý cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam. Đây là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Theo đề án thành lập, nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam là từ sự vận động, đóng góp của tổ chức, cá nhân từ thiện theo quy định pháp luật. Trụ sở đơn vị đặt tại địa chỉ số nhà 201, đường 28/3, phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam có chức năng, nhiệm vụ: tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, giáo dục và hướng nghiệp cho trẻ khiếm thính (từ 02 tuổi đến 16 tuổi) trên địa bàn thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên và các xã: Điện Phương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông thị xã Điện Bàn.

Trần Đức