Tây Giang họp định kỳ triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 6/4, Ủy ban Bầu cử huyện Tây Giang tổ chức phiên họp định kỳ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Theo báo cáo cơ quan Thường trực UBBC huyện, đến nay UBBC các xã xây dựng Tờ trình đề nghị UBND huyện phê chuẩn 63 khu vực bỏ phiếu. 10/10 xã hoàn thành Quyết định thành lập Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu tại địa phương. UBBC huyện thông báo màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để các địa phương tuyên truyền đến cử tri được biết, hướng dẫn UBBC các xã xây dựng kế hoạch in ấn tài liệu, chuẩn bị hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử. Cơ quan Thường trực UBBC huyện hoàn thành biên tập thông tin Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII để niêm yết tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời đã phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 9.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyên môn, trên đại học có 07 người,  tỷ lệ 11,67%; đại học 50 người, tỷ lệ 83,33%; Dân tộc thiểu số 45 người, tỷ lệ 75%. Tái cử 16 người, tỷ lệ 26,67%.  Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền. Đồng thời, lên kế hoạch, chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án để không bị động khi có tình huống xảy ra, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm thành công tốt đẹp.

Hiền Thúy