Tập trung bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Sáng ngày 13/2, Uỷ viên Trung ương Đảng Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Sở, Ban, ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình thực hiện sáp nhập xã, việc thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ và việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dự họp có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Chín.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải thống nhất về nhận thức, đảm bảo hài hòa giữa các xã; cần quản lý tài liệu, hồ sơ chặt chẽ khi tiến hành sắp xếp. Việc giải quyết cán bộ dôi dư sẽ có đề án cụ thể. Đến ngày 31/3, phải chấm dứt hoàn toàn hợp đồng công chức, bố trí kiêm nhiệm đến khi tỉnh tổ chức thi công chức và bổ sung các vị trí này. Đối với các tổ chức hội, nếu do tỉnh quản lý thì tiến hành sắp xếp theo đề án; các hội tự chủ kinh phí thì tự đảm bảo hoạt động và tự giải thể nếu không đủ kinh phí duy trì. Về vấn đề đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhất trí phương án đưa công an chính quy về địa phương đảm nhận vị trí trưởng công an, đưa trưởng công an của xã xuống phó công an nhưng vẫn hưởng đủ chế độ và nhấn mạnh phải thực hiện ngay trong quý I.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương cụ thể hoá những nội dung tại cuộc họp và tổ chức thực hiện theo lộ trình đề ra. Sở Nội vụ tổng hợp các tồn tại, vướng mắc để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Việc thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phải quyết liệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ. Những kiến nghị về cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ cho công an, tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận để giải quyết trong thời gian tới.

Kim Ngân – Minh Quân