Tập huấn về các chuyên đề liên quan đến công tác dân vận cơ sở

Sáng 20/8, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị tập huấn về các chuyên đề liên quan đến công tác dân vận ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Theo đó công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản có tính chất chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam, gắn bó với Đảng suốt quá trình Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Hệ thống chính trị ở cơ sở – nơi đại bộ phận nhân dân cư trú, sinh sống có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Trong 2 ngày từ 20 đến 21/8, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được tập huấn  các chuyên đề về Công tác dân tộc; Công tác dân vận đối với đồng bào theo đạo; Phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo; Báo cáo chuyên đề về Công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Công tác dân vận của tổ chức đảng trong thời kỳ mới.

Xuân Hiếu – Minh Quân