Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký ban hành công văn số 5402  về tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 , UBND tỉnh yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. Sở Thông tin và Truyền thông – Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm vận hành, khớp nối thông tin, hình ảnh trên màn hình điện tử với nội dung các báo cáo, đề án theo chương trình, kịch bản Đại hội để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, ra quân làm vệ sinh môi trường, trang trí cổng chào, treo ảnh Bác; kiểm tra, gỡ bỏ các khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ, không còn phù hợp và làm mới những nội dung liên quan đến tuyên truyền phục vụ Đại hội.  Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.