Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương chủ động triển khai hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, do đó bước đầu kiểm soát tốt hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các Sở, Ban, Ngành và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động kinh doanh cát, sỏi lòng sông…Công tác phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi được ban, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, nhất là thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản giữa các vùng giáp ranh với các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, tp Đà Nẵng… Do đó tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh thời gian qua được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra “Điểm nóng” phức tạp về khai vận chuyển, kinh doanh, cát sỏi.

Ngọc Trang