Tăng cường biện pháp đảm bảo môi trường, đóng cửa khu chứa rác Đại Hiệp

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3338 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm tiến độ đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thực hiện: Tổ chức hoạt động xử lý rác thải tại cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp đảm bảo an toàn về môi trường; thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt Quy chuẩn cho phép ra môi trường; Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thực hiện Dự án Lò đốt rác thải tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc để kịp khởi công giai đoạn 1 của Dự án trong quý III năm 2019 đảm bảo kế hoạch đã đề ra; Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; hoàn thành trong tháng 6/2019. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.