Tăng cường bảo đảm các quyền trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 23 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng địa phương;  Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em; lắng nghe ý kiến nguyện vọng của trẻ em, thực hiện phương pháp giáo dục tích cực; ưu tiên xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em vùng khó khăn.