Tam Kỳ chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tổ chức vào cuối tháng 7 này. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được địa phương cơ bản hoàn tất.

Thành phố Tam Kỳ đang từng ngày thay đổi.

Đảng bộ thành phố Tam Kỳ có gồm 37 đảng bộ và 53 chi bộ trực thuộc, với 287 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường An Mỹ và Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI sẽ tổ chức trong 3 ngày 22 – 24.7. Đến nay, tất cả điều kiện đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt đối với Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến nơi cư trú, rà soát thủ tục, bằng cấp của các đồng chí ứng cử viên đảm bảo theo quy định.

LONG PHI