Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết hoạt động năm 2020

Chiều 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổ chức triển khai vận hành hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hoạt động ổn định. Cấu hình và cung cấp 792 dịch vụ công mức 3,4. Hệ thống đã kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Chính phủ, tích hợp dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, trong năm 2020, ngành đã tham mưu thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh (IOC) với 8 phân hệ tích hợp. Hoàn thành việc triển khai dự án mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ…Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Các phần mềm: một cửa điện tử, QOffice phải giám sát, đánh giá được công việc liên quan đến từng người, từng đơn vị, truy vết được thời gian giao việc, thời gian hoàn thành qua từng công đoạn, có đánh giá điểm số, tiêu chí cụ thể để xếp thi đua. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên DVC thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại Quang – Phúc Lâm