Sơ kết 5 năm thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 29/9, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hện luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự hội nghị.

Luật MTTQVN năm 2015 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Vai trò, vị trí của MTTQVN trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức hơn 730 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân địa phương; chủ trì tổ chức hơn 1.300 “diễn đàn nhân dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an các cấp. Nội dung đối thoại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý ô nhiễm môi trường…Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng, báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức hơn 1.700 cuộc giám sát và tham gia hàng trăm cuộc giám sát liên ngành với các cơ quan liên quan. Công tác nắm bắt, lắng nghe, tập hợp, tổng hợp, phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ảnh với Đảng và Nhà nước cũng được mặt trận các cấp thường xuyên thực hiện hiệu quả. Nhiều ý kiến hướng đến nâng cao hoạt động công tác mặt trận trong thời gian đến cũng được các địa phương trong tỉnh chia sẻ thông qua các báo cáo tham luận tại hội nghị.

Ngọc Trang – Trung Hiếu