Sơ kết 3 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đến năm 2020”. Dự hội nghị có Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy – Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.

Qua 3 năm triển khai quyết định, nhiều mô hình học tập cộng đồng hay, sáng tạo được nhân rộng, góp phần cổ vũ  tinh thần học tập trong các tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch Trung ương giao. Tính đến năm 2018, Toàn tỉnh có trên 206.450 gia đình học tập, chiếm tỷ lệ 51% tổng số gia đình địa phương, vượt 5% chỉ tiêu Trung ương giao;  1.864 dòng họ học tập, tương đương 64% tổng số dòng họ địa phương, vượt trên 30% chỉ tiêu Trung ương giao; 861 đơn vị học tập, đạt 65% tổng số đơn vị học tập cả tỉnh, vượt chỉ tiêu giao 35%. Nhiều địa phương, cơ sở  đã gắn kết phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, giúp người dân có điều kiện nâng cao dân trí, tỷ lệ trẻ em bỏ học theo đó cũng giảm đáng kể.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, thì phong trào còn những mặc hạn chế; Các lực lượng tham gia thực hiện đề án chưa tâm huyết, hoạt động thiếu đồng bộ. Hội nghị cũng được nghe một số báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi trong công tác triển khai các mô hình học tập của một số địa phương trong tỉnh.

Ngọc Trang – Minh Quân