Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009-2019

Sáng 18/9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hứa Văn Tưởng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu khẳng định: Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khoá X về: Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Toàn tỉnh hiện có 154/244 xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; 236/244 xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh. Công tác phát triển đảng được chú trọng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm có từ 71,4% trở lên đạt trong sạch vững mạnh; trên 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự; 227/244 chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy đã tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,45%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Mạng lưới y tế được mở rộng; hoạt động của các phòng khám quân – dân y đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở vùng miền núi, hải đảo và bảo đảm cho nhu cầu động viên quốc phòng.

Viết Tuyên-Trần Chiến