Sơ kết 03 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 20/8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư – Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Về phía điểm cầu Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam.

Báo cáo sơ 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, qua phong trào đã góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm…qua đó tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Điều đáng ghi nhận việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện việc tự phê bình và phê bình góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những mô hình điển hình, những cách làm hay, sáng tạo, có tính thực tiễn cao ở nhiều địa phương, trên nhiều ngành, lĩnh vực… có sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên to lớn cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Báo cáo tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện chỉ thị 05 và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Đức – Phúc Lâm