Sở giáo dục và đào tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp học mầm non

Tại huyện Hiệp Đức, Sở giáo dục và đào vừa  tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp học mầm non. Đồng chí Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 279 trường mầm non, mẫu giáo. Năm học qua, có trên 91% số trường tổ chức dạy bán trú, 100% số trường tổ chức cho trẻ học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ trẻ 3 đến 5 tuổi ra lớp chiếm 89%. Thực hiện công tác đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non, 100% các trường đưa Công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và phát huy khả năng bản thân. Năm học 2018-2019, có 132 trường mầm non thực hiện chương trình thí điểm cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.Năm học qua toàn tỉnh đã giảm 41 điểm trường lẻ. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 151 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 54%, trong đó có 30 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đối với các huyện miền núi, Hiệp Đức là huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia nhiều nhất với trên 62%.

Mỹ Linh