Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Để việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, làm cơ sở nhân rộng và vinh danh những thôn nổi bật, tiêu biểu, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham là là tất cả các thôn đang triển khai Phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt được tham gia đăng ký dự thi (bao gồm: Thôn đã đạt chuẩn và thôn chưa đạt chuẩn nhưng có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong thực hiện các tiêu chí KDCNTMKM) và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn theo Kế hoạch số 7627 ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.Nội dung thi gồm: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí KDCNTMKM; thôn có nhiều ý tưởng sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; chỉ đạo có hiệu quả trong công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo của thôn, có cảnh quan, không gian nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, nhiều đường hoa, cây xanh, bóng mát, vườn mẫu và những kết quả nổi bật, vượt trội khác. Được biết, tổng giải thưởng thi cấp tỉnh là 11 giải. Trong đó, 1 giải Nhất: 200 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 140 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 100 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích với 60 triệu đồng mỗi giải.Ngoài ra còn có những giải thưởng phụ khác với tổng kinh phí khen thưởng cho các KDCNTM kiểu mẫu đạt giải cuộc thi trên 1tỷ đồng.

Kim Ngân – Tấn Châu