Quảng Nam: tính đến đầu tháng 6, có 5 nguồn thu, sắc thuế đạt tiến độ 50%

Tin từ UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh tính đến đầu tháng 6 đạt hơn 8.300 tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì tổng thu phát sinh kinh tế là trên 7.590 tỷ đồng.

Theo Cục thuế tỉnh, có 5 nguồn thu, sắc thuế có tiến độ đạt 50% dự toán trở lên là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước; thu thuế thu nhập cá nhân; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu khác ngân sách. Các nguồn thu chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn như: thu từ lĩnh vực kinh tế tư nhân dự toán giao năm 2019 là 12.363 tỷ đồng (chiếm 66,6% tổng thu), lũy kế qua tháng 5 đã thu được 5.358 tỷ đồng, đạt 43,3% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch của Trường Hải đóng góp hơn 4.244 tỷ đồng, đạt 44% dự toán; kế đến thu từ khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 779,6 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 45%.

 Riêng khối các doanh nghiệp nhà nước Trung ương thu giảm mạnh, cụ thể 5 tháng chỉ thu được 218 tỷ đồng, trong khi dự toán giao cả năm 925 tỷ đồng, chỉ đạt 23,5%, bằng 53% so với cùng kỳ. Đánh giá tình hình thu ngân sách nội địa qua 5 tháng, Cục Thuế cho hay, về tổng thu vẫn đảm bảo tiến độ dự toán đề ra (44,8%) và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Hiếu

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *