Quảng Nam tìm giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư công

Nhằm xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, chiều 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở Ban ngành thuộc khối và các Sở Ban ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Năm 2020, kế hoạch vốn bố trí cho các lĩnh vực văn hoá xã hội do Ban Quản lý Dự án đầu tư của tỉnh trên 171 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/7, công tác giải ngân vốn năm 2020 đạt trên 73 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 43% kế hoạch vốn được bố trí. Trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực Y tế, trong số 7 dự án kế hoạch năm nay hiện đã có 1 dự án hoàn thành, 2 dự án đang triển khai thi công, số còn lại chỉ mới dừng lại ở việc phê duyệt hoặc đang trình chủ trương đầu tư.

Ngoài nguyên nhân khách quan do khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, 2 nguyên nhân đầu tiên và gần như lặp lại, chưa có giải pháp là vấn đề giải phóng mặt bằng và thủ tục. Ngoài ra, một số dự án chậm do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư. Cùng với đó, một yếu tố đáng lo là một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng nghĩa với việc quay lại bước đầu tiên. Đặc biệt là có 8 dự án chưa phê duyệt, thì Ngành Y tế đã có tới 6 dự án. Ngoài ra thời gian gần đây cũng có một số dự án khiếu kiện trong đấu thầu, liên quan đến 2 nội dung chủ yếu là: tiêu chí lựa chọn và tư vấn đánh giá nhà thầu, diều này cũng gây hạn chế quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ giải ngân.

Tiến độ có khả quan, song tỷ lệ giải ngân vẫn còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngoài việc tích cực thực hiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các Sở Ban ngành liên quan rà soát, thảo gỡ vướng mắc đối với từng dự án.

Xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị, đồng chí Trần Văn Tân chỉ đạo: trong bối cảnh thúc đẩy tiến độ để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế xã hội sau đại dịch; từ nay đến cuối năm phải tập trung cao hơn, tiến độ nhiều hơn; chủ động các giải pháp cụ thể giải quyết khó khan vướng mắc, đặc biệt là thủ tục.

Hiền Viên – Trung Hiếu