Quảng Nam: Thông tuyến đường giao thông đi 4 xã vùng cao Phước Sơn sau 3 ngày chia cắt

Sau 3 ngày nỗ lực khắc phục, đến thời điểm này, tuyến đường đi 4 xã vùng cao của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã được thông tuyến toàn bộ.

Tỉnh Quảng Nam huy động 20 phương tiện xe múc, xe ủi, cùng 30 công nhân làm việc 24/24, chính thức thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vùng cao.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6, kèm theo mưa lớn, tuyến DH1, DH2, DH5 đi qua các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc và Phước Công…xuất hiện 33 điểm sạt lở, trôi hai ngầm rọ đá, chia cắt toàn bộ hơn 4000 đồng bào Giẻ Triêng cũng như cán bộ của 4 xã vùng cao Phước Sơn, tổng thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo địa phương huy động 20 phương tiện xe múc, xe ủi, cùng 30 công nhân làm việc 24/24, đã san ủi hơn 20.000m3 đất đá, làm mới 3 ngầm tạm và chính thức thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vùng cao.

 

Tấn Sỹ-Trọng Ý