Quảng Nam: thêm 41 dự án được cấp phép đầu tư

Tin từ UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Chiếm số lượng dự án cấp phép nhiều nhất thuộc đầu tư nội địa với 30 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5.272 tỷ đồng, tăng 3 dự án so cùng kỳ, đặc biệt đã thu hút được 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn (Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam, ở xã Bình Dương – Thăng Bình) và Khu công nghiệp nông – lâm chất lượng cao (Khu kinh tế mở Chu Lai). Khu vực FDI có 11 dự án đươc cấp phép với tổng vốn đăng ký gần 24,2 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 181 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.