Quảng Nam tăng cường hiệu quả gặp măt, đối thoại, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác cung cấp thông tin và xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, công bố công khai Quy hoạch phân khu các khu công nghiệp được thực hiện tốt.

Cùng với việc thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức hiệu quả và đa dạng các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tổ chức tổ chức nhiều buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, đã giải quyết kịp thời 20 kiến nghị của 9 doanh nghiệp.

Hiện cả tỉnh cũng đã có 3 không gian làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, trong đó có 2 không gian làm việc chung tại TP Hội An và 1 không gian làm việc chung tại TP Tam Kỳ; hình thành dưới hình thức xã hội hóa; Sở Công thương cũng đã xây dựng, thành lập chuỗi phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến các thị trường, nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Mới đây, trong tháng 4 đã có thêm 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 4 triệu USD được cấp chứng nhận; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 180 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,8 tỷ USD. Nếu tính từ thời điểm đầu năm, Qảng Nam đã có thêm 24 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, đặc biệt trong số này đã xuất hiện của dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Hiền Viên – Trung Hiếu