Quảng Nam phấn đấu tổng điểm PCI trong năm 2020 đạt từ 70 điểm trở lên

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1757,  ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, Quảng Nam quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời tiếp tục duy trì thứ hạng top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước và quyết tâm phấn đấu hơn nữa để vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt”, tức là top 5 vị trí đầu tiên. Phấn đấu tổng điểm PCI trong năm 2020 đạt từ 70 điểm trở lên. Trong đó 8 chỉ số thành phần tăng điểm trong năm 2019 phấn đấu tiếp tục tăng 0,05 điểm/mỗi chỉ số; 2 chỉ số thành phần giảm điểm trong năm 2019 phấn đấu tăng điểm bằng hoặc tương đương với mức điểm của các năm về trước.

LONG PHI