Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế – xã hội địa phương, nhưng phát triển du lịch Quảng Nam 5 năm qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế khiến nhiều mục tiêu vẫn chưa thành hiện thực.

Quảng Nam là nơi có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn các du khách trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn 2015 – 2019, tốc độ tăng bình quân về lượt khách du lịch toàn tỉnh đạt 19,3%/năm, thu nhập xã hội từ du lịch tăng bình quân 24,5%/năm. Riêng năm 2019 đạt 7,79 triệu lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2019 đạt 6.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn này đã bộc lộ sự thiếu bền vững. Tổng số lượt khách du lịch dù tăng trưởng hàng năm, song chủ yếu tham quan trong ngày, nhất là khách quốc tế. Đặc biệt, chi tiêu trung bình ngày của khách du lịch trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm trong khi số ngày lưu trú trung bình gần như không đổi. Bên cạnh đó, thị phần khách du lịch cao cấp của Quảng Nam cũng giảm từ 2% đến 10% theo từng giai đoạn. Sự biến động về thị phần khách du lịch quốc tế là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh du lịch bền vững

Để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, định hướng đến năm 2025 ngành du lịch sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đến sự hài lòng của khách. Quán triệt mục tiêu phát triển du lịch gắn liền với nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa, tự nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Nam đón hơn 12 triệu lượt khách; tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GRDP tỉnh đạt hơn 5%, tạo việc làm cho khoảng 30 nghìn lao động.

Dương Oanh – Minh Quân