Quảng Nam nhiều khó khăn trong hoạt động phát triển hợp tác xã

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, bất cập trong hoạt động HTX nông nghiệp; công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách phát triển HTX thời gian qua, sáng 11/6, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn toạ đàm giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự và chủ trì buổi toạ đàm

Tính đến cuối năm 2018, Quảng Nam có 250 HTX nông nghiệp, nhìn chung hoạt động các HTXNN thời gian qua có bước phát triển khá, nhiều HTX đã được củng cố hoạt động, tổ chức đa dạng các loại hình dịch vụ, ngành nghề; hiệu quả hoạt động được cải thiện. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển HTXNN hiện nay còn tồn tại nhiều khó khăn. Nhiều HTX đã chuyển đổi nhưng chưa có sự thay đổi rõ nét còn lúng túng trong định hướng hoạt động; nhiều HTX yếu kém chậm giải thể, số lượng HTX hưởng cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước còn chưa nhiều. Một số đại biểu tại toạ đàm cũng kiến nghị: hiện nay mức hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho HTX quá thấp; một số HTX chuyển đổi gặp nhiều khó khăn về vốn; kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí thấp; nguồn kinh phí phân bổ cho HTX về công tác chống hạn, chống mặn, khắc phục thiên tai bão lũ chưa được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng chưa tốt nên nhiều loại giống kém chất lượng vẫn cònxuất hiện trôi nổi trên thị trường; công tác thu hút cán bộ trẻ còn gặp nhiều khó khăn….Những khó khăn nêu trên khiến cho sự phát triển của HTXNN trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế.

Dương Oanh-Xuân Thịnh

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *