Quảng Nam công nhận giải pháp kè mềm bảo vệ bờ biển Cửa Đại

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2966 công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học & công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp kè mềm bảo vệ bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An hiện nay và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả”.
Đề tài do Trường Cao đẳng Công nghệ – kinh tế và thủy lợi miền Trung chủ trì, ThS. Nguyễn Ngọc Thế chủ nhiệm. Đề tài hướng đến 3 mục tiêu: đánh giá hiệu quả các giải pháp kè mềm hiện nay tại bờ biển Cửa Đại; đưa ra những khuyến nghị cần thiết về chủ trương đầu tư các dự án kè mềm tại bờ biển Cửa Đại; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các giải pháp kè mềm tại bờ biển Cửa Đại, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho các giải pháp kè mềm này thời gian tới. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An, các cơ quan có liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, có báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu cho UBND tỉnh theo dõi, quản lý.
Văn Trường – Duy Uyên