Quảng Nam: 375 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức khối Đảng

Tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, theo Quyết định số 1700 ngày 27.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 375 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 209 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào ngạch chuyên viên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy. Có 166 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào ngạch chuyên viên trong các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy quyết định tổ chức kỳ thi công chức vòng 1 trong hai ngày 20 và 21.6.2020. Cụ thể, ngày 20.6, thí sinh bắt đầu thi trắc nghiệm môn tiếng Anh trên máy tính; ngày 21.6, thi trắc nghiệm môn kiến thức chung trên máy tính. Dựa vào kết quả thi vòng 1, các thí sinh sẽ tham dự vòng thi thứ 2 được tổ chức vào ngày 4.7.2020; trên cơ sở đó, lựa chọn 64 người vào làm việc theo chỉ tiêu đăng ký của các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

V.V.T