Quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Sáng 25/9, tại thành phố Tam Kỳ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Gần 150 cán bộ Hội Nông dân của 12 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên (thuộc cụm thi đua số 4) tham dự khóa học tập, quán triệt Nghị quyết. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.  Trong đó, chuyển tải các nội dung trọng tâm của 3 Nghị quyết Ban Chấp hành Trưng ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về việc tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Do đó, các cấp Hội cần tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, nhất là Chi hội, Tổ Hội nông dân nghề nhiệp, cá nhân hội viên nông dân tiêu biểu để cổ vũ, nêu gương nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Hội. Thông qua các Nghị quyết mỗi cán bộ Hội và hội viên nông dân sẽ nghiên cứu, nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Duy Bình