Phóng viên Phúc Hoàng đồng hành cùng “Người Quảng và thương hiệu”

 “Người Quảng và thương hiệu” một chương trình truyền hình thực tế gặp gỡ và trò chuyện với những người con ưu tú của xứ Quảng, ra đi từ vùng quê nghèo khó với ý chí, nghị lực và sự cố gắng không ngừng học hỏi những người con đất Quảng đã rất thành công trên nhiều lĩnh vực của đời sống và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà và đất nước.

Ekip chương trình tác nghiệp cùng doanh nhân.