Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa có quyết định 2153 về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Cụ thể, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời 14 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 6/8/2020 đối với Tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc – khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với khoảng 69 hộ, 214 nhân khẩu. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Kim Ngân