Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, sáng ngày 19/6, PCT UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Đặt mục tiêu giảm thời gian giao dịch thuế của người dân và doanh nghiệp, thời gian gần đây, Cục Thuế Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuế không cần thiết.

Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế cũng đã ban hành hàng loạt văn bản, triển khai và kiểm tra giám sát đến tận các chi cục và đơn vị trực thuộc…; việc cải cách được tiến hành từ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cho đến công tác kiểm tra, rà soát theo dõi tình hình thi hành pháp luật; gắn liền với công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế Quảng Nam đã vượt cả 3 tiêu chí về nộp thuế điện tử, với 98% doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện kê khai thuế qua mạng, 6.316 đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 96% tổng số doanh nghiệp mã số thuế 10 số; chứng từ nộp thuế qua dịch vụ thuế điện tử đạt trên 95%; với số tiền nộp thuế đạt trên 99%… Việc quyết toán thuế bằng phương thức điện tử 5 tháng qua cũng đạt 108 hồ sơ, với số thuế hoàn trả cho doanh nghiệp tương ứng 531 tỷ đồng, đạt 100% cấp độ 4; đặc biệt, thời gian thực hiện hoàn thuế đã rút ngắn xuống còn 3 ngày, thay vì 6 ngày theo quy định.

Hiền Viên – Trung Hiếu