Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh tiếp công dân tháng 9/2019

Sáng 10/9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.

Quang cảnh buổi tiếp.

Công dân Hồ Đắc, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành khiếu nại: Từ năm 1977 đến năm 2016, ông Hồ Đắc đã tham gia công tác ở địa phương thông qua các chức vụ.Thế nhưng, đến nay, ông Đắc vẫn chưa được nhà nước công nhận hưởng các chế độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh ghi nhận những kiến nghị của ông Hồ Đắc đồng thời giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thu thập toàn bộ giấy tờ liên quan của ông Đắc, bàn bạc, nghiên cứu, thống nhất với địa phương để trả lời cho ông Hồ Đắc trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Thành Nhân là người đại diện quyền lợi cho gia đình bà Trần Thị Huyên thông tin: Tháng 8/1954 đến tháng 12/1966 bà Trần Thị Huyên là cơ sở cách mạng nuôi dấu cán bộ thoát ly trong kháng chiến. Từ 1967 đến 1969 làm công tác phụ nữ của thôn, từ năm 1970 đến nay ở nhà làm nông. Thế nhưng, từ sau giải phóng đến nay bà Huyên chưa được giải quyết khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của ông Nguyễn Thành Nhân, đồng thời sẽ có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ, xem xét tạo thuận lợi giải quyết chế độ phù hợp cho công dân Trần Thị Huyên trong thời gian sớm nhất.

Viết Tuyên-Phúc Lâm