Phát động lễ trồng cây gây rừng

Nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam, sáng 28/11, tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Lễ phát động trồng cây gây rừng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham gia lễ phát động.

Bằng nhiều nguồn lực khác nhau, Quảng Nam đã triển khai nhiều nhiều Chương trình, dự án bảo vệ và phát triển rừng như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Dự án Bảo vệ và phát triển rừng, JIBIC, PACSA, Dự án Trường Sơn Xanh… với sự tham gia trồng, bảo vệ rừng của mọi tầng lớp nhân dân. Quảng Nam có hơn 680.600 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. So với cả nước tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích có rừng đứng thứ 2, diện tích rừng tự nhiên đứng thứ 5 và diện tích rừng trồng đứng thứ 6. Rừng trồng đã mang lại nhiều lợi ích, cung cấp một khối lượng lớn gỗ làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, cải tạo môi trường – xã hội, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống của nhân dân, đến sự phát triển của đất nước. Việc trồng cây, trồng rừng là giải pháp hữu hiệu nhất để ứng phó, chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xuân Hiếu