Nông Sơn: tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2019

Ngày 11.7, Hội Nông dân huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2022.

Trong hai năm qua, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Nông Sơn tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thông qua phong trào đã thực hiện tốt việc đưa cơ chế, chính sách giúp nông dân trong phát triển sản xuất, bước đầu phát huy tác dụng, tạo được niềm tin, phấn khởi và sự gắn bó giữa hội viên nông dân và tổ chức Hội, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện. Giai đoạn 2017-2019 số hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là trên 2.600 hộ, chiếm 60% số hội viên nông dân, tăng 312 hộ so với giai đoạn 2014-2016. Qua bình xét đã có trên 310 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Về thu nhập trung bình của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện từ 150 đến 300 triệu đồng/ năm. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị.

Thu Phương