Niềm vui với giáo viên vùng sạt lở núi

Giáo viên công tác tại miền núi vốn đã khó, nay lại gặp thêm họa thiên tai, sạt lở núi, thì càng khó trăm lần. Song, bằng tình yêu thương dành cho học trò, cho bà con dân tộc thiểu số, họ-những thầy cô giáo miền xuôi lên cắm bản-đã gác lại niềm vui trong ngày 20.11- ngày mà họ đáng được xã hội tôn vinh; để chung tay chia sẻ khó khăn, cũng như giúp hàng ngàn học sinh vùng cao sớm quay trở lại trường học con chữ.

 

Tấn Sỹ-Duy Bình-Văn Lợi