Nhường đất làm nhà cho bà con Giẻ Triêng…

Ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, thì việc tự nguyện nhường đất cho bà con vùng sạt lở dựng nhà; được coi là một nghĩa cử đẹp, của bà con dân tộc thiểu số tại chỗ. Hàng chục ngôi nhà tạm đã được dựng lên từ sự đùm bọc, sẻ chia như thế, thật sự đã mang lại hơi ấm của tình người nơi mà họa thiên tai sạt lở núi vừa đi qua hơn hai tháng qua.

 

Tấn Sỹ-Văn Lợi