Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh Covid 19 bị xử lý như thế nào?

Hỏi: Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh Covid 19 bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Theo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 176 ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, người có hành vi che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh Covid-19 (bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch) bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.