Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai–TechFest Quang Nam 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai–TechFest Quang Nam 2021 hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam 1471-2021, 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2021), với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo.

Dự kiến thời gian tổ chức  Ngày hội diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25/3) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Mục đích nhằm phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới của Quảng Nam trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay; Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện bình đẳng giới. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn được tổ chức theo đúng chuyên đề, bám sát Kế hoạch Hệ sinh thái KNST tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; tạo tinh thần và đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực để tạo lập và thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Học sinh, Sinh viên; các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các tác giả/ đồng tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi khoa học kỹ thuật trung học trên địa bàn tỉnh; kết nối với các dự án khởi nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.

Xuân Hiếu