Ngân hàng CSXH hỗ trợ hơn 193.000 gia đình chính sách vay vốn

Sáng 13/8, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Tham dự hội nghị có ông Lâm Quang Đằng-Hàm vụ trưởng, Văn phòng TW Đảng; ông Dương Quyết Thắng-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Quảng Nam còn có Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện đã ủy thác đến Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền hơn 163 tỷ đồng. Mỗi năm bổ sung gần 33 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần trước khi có Chỉ thị 40. Nâng tổng số nguồn vốn ủy thác của địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam đạt 238 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 202 tỷ đồng, ngân sách huyện 36 tỷ đồng. Một số địa phương thực hiện tốt ủy thác vốn là thành phố Hội An, Tam Kỳ, huyện Phước Sơn… Ngoài ra Hội hỗ trợ người tàn tật Việt Nam đã chuyển 200 triệu giúp Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đưa tín dụng ưu đãi đến người tàn tật huyện Núi Thành. Đến ngày 30/6, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, tăng 4 chương trình so với trước khi có Chỉ thị 40. Nguồn vốn CSXH được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn, trong 5 năm đã cho hơn 193.000 lượt hộ vay.

Xuân Hiếu – Phúc Lâm