Nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao từ sản phẩm truyền thống và cây dược liệu

Các huyện miền núi Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang đang nỗ lực hỗ trợ người dân duy trì nghề truyền thống, phát triển sản phẩm cây dược liệu, từng bước phong phú về mẫu mã, chất lượng và xúc tiến quảng bá từ hoạt động du lịch. Đây được xem là sinh kế bền vững cho các cộng đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ rừng, bảo tồn các giá trị văn hóa tiêu biểu của miền núi Quảng Nam.

Tấn Châu