Nam Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 9/7, Đảng bộ huyện Nam Giang tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 268 đại biểu đại diện cho hơn 2.700 đảng viên thuộc 55 tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện, Nam Giang đã phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá, định hình rõ nét hơn về phát triển cây trồng, con vật nuôi theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển cả về số lượng và giá trị sản lượng tạo ra. Toàn huyện có 308 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng 41 cơ sở so với năm 2015, giá trị sản xuất đạt trên 1.540 tỷ đồng, tăng bình quân gần 20%/năm,  chiếm trên 42% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Thương mại, dịch vụ, du lịch có những bước phát triển khá, tăng bình quân trên 24%/năm. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện chuyển biến rõ nét. Cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, y tế, điện, kênh mương thủy lợi, các thiết chế văn hóa thể thao…được đầu tư khá đồng bộ. Các giải pháp xây dựng nông thôn mới chú trọng thực hiện. Đến nay toàn huyện đạt 114 tiêu chí/11 xã, trung bình đạt 10,36 tiêu chí/xã, tăng 26 tiêu chí so với năm 2016. Văn hóa – xã hội đạt nhiều tiến bộ; chính sách xã hội thực hiện đảm bảo; các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đến nay có 13/24 trường Mầm non – mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác giảm nghèo triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ, số hộ thoát nghèo 5 năm qua là trên 1.300 hộ, tỷ lệ giảm bình quân đạt gần 6%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ cấp ủy huyện có trình độ đại học chuyên môn chiếm trên 92%, tăng 15%; cao cấp lý luận chính trị chiếm trên 97%. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên chú trọng, có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên. Với quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân nên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX đã đạt những thành tựu quan trọng: có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt; theo đó đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Đại hội cũng đã phân tích đánh giá những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tổng thể KT-XH nhiệm kỳ đến với nhiều mục tiêu quan trọng, hướng đến phát huy các giá trị văn hóa, khai thác tốt tiềm tăng kinh tế địa phương.

Trung Hiếu – Quốc Thành