Miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại phiên họp sáng nay 17.9, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: N.Đ

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông Lê Văn Sinh – nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Lê Ngọc Trung – nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT, do chuyển vị trí công tác khác.

Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thống nhất bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở KH-CN và bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng trình bày tờ trình đề nghị cho ông Nguyễn Ngọc Truyền – nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Ngọc Truyền có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.8.2020.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất với tờ trình nêu trên của Thường trực HĐND tỉnh.

Chiều nay, HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường đối với các nội dung được UBND tỉnh trình, chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nguồn: baoquangnam.vn