Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020

Sáng 2/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

Trong 2 ngày từ ngày 2 đến ngày 3, gần 30 học viên là những cán bộ quản lý, người làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh được báo cáo viên chia sẻ một số nội dung liên quan đến: kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại như: cập nhật thông tin mới liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, những thành tựu nổi bật và thách thách trong công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hiện nay; công tác quản lý và bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam – Lào; Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam về biên giới quốc gia; Công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhất là trên không gian mạng.

Ngoài ra tham dự lớp bồi dưỡng các đại biểu còn được truyền đạt kỹ năng khai thác thông tin, đưa tin và kỹ năng giao tiếp đối ngoại như: kỹ năng khai thác thông tin, đưa tin trong thời đại truyền thông số; những lưu ý trog việc đưa tin bài về đưa thông tin đối ngoại với Lào; công tác phòng chống thông tin giả mạo, vi phạm pháp luật trên mạng, giải pháp bảo mật thông tin khi sử dụng mạng nội bộ, mạng xã hội và các phần mềm ứng dụng; Các nguyên tắc chung trong giao tiếp đối ngoại, lễ tân ngoại giao, văn hóa và ứng xử giao tiếp với Lào.

Ngọc Trang – Quốc Thành